Project information

Project information
České složené číslovky v komparativní perspektivě

Project Identification
MUNI/C/0010/2021
Project Period
2/2021 - 12/2021
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Projekt zkoumá složené číslovky v češtině a porovnává je s ostatními jazyky. Metodologickým východiskem projektu jsou současné vlivné lingvistické teorie ohledně povahy složených číslovek (Ionin a Matushansky 2006, Cinque 2020). Cílem projektu je prohloubit poznání českých číslovek aplikací nových metodologických postupů představených v dílech citovaných výše. V průběhu projektu budou posbírána a analyzována data z češtiny a dalších 20 jazyků. Výstupem projektu je (i) databáze číslovek (čeština plus 20 jazyků), (ii) prezentace na prestižní mezinárodní konferenci a (iii) článek ve sborníku.

Publications

Total number of publications: 1


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info