Project information

Project information
Anisoakomodace u habituální brýlové korekce

Project Identification
MUNI/C/1753/2020
Project Period
2/2021 - 12/2021
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Diplomová práce se zabývá tématem anisoakomodace, tedy nestejné akomodace pravého a levého oka, se zaměřením na anisoakomodaci s předřazenou habituální brýlovou korekcí. V teoretické části je popsán mechanismus akomodace, její charakteristiky a složky. Následující část je zaměřena na vyšetřovací metody užívané ke zhodnocení akomodace. Dále je popsána problematika anisoakomodace. Poslední část je věnována vlivu brýlové korekce na oko a akomodaci oka.
Výzkumná část si klade za cíl zjistit vliv habituální korekce na přítomnost a stupeň anisoakomodace. Výzkum je v závěru srovnán s publikovanými články na toto téma.

Publications

Total number of publications: 6


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info