Project information
Identifikace biomarkerů umožňujících odhad rizika a individualizaci léčby dětských pacientů s juvenilní a adolescentní idiopatickou skoliózou pomocí analýzy časových změn biochemických a molekulárních ukazatelů

Project Identification
NU21-08-00521
Project Period
5/2021 - 5/2024
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Health of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine
Cooperating Organization
University Hospital Brno-Bohunice

Skolióza je komplexním zakřivením páteře s trojdimenzionálním vyjádřením. Ovlivňuje nejen pohybový aparát, rozvoj orgánů hrudní a břišní dutiny, ale také kvalitu života a následné sociální začlenění pacientů v dospělém věku. Ačkoliv se jedná o jednu z nejčastějších páteřních deformit, její přesná příčina je stále neznámá. Z hlediska terapeutického postupu je klíčové stanovení rizika progrese zakřivení páteře, které je v současnosti založeno především na klinickém a radiologickém zhodnocení, nicméně exaktní predikce progrese křivky u pacientů s idiopatickou skoliózou je stále složitá a u každého pacienta individuální.
Nekódující RNA (ncRNA) byly v posledních letech prokázány jako cenné a slibné biomarkery v široké škále lidských nemocí. Krátké nekódující sncRNA jsou zdaleka jedny z nejvíce zkoumaných molekul, zvláště specifická podskupina RNA transkriptů tvořených 18-25 nukleotidy zvaných microRNA (miRNA). miRNA byly také prokázány, jako důležitý faktor v souvislosti s kostní morfogenezí a osteoklastogenezí. To z nich udělalo zajímavé biomolekuly k pozorování a studiu molekulárních příčin idiopatické skoliózy. Předkládaný projekt se zaměřuje na globální profilování miRNA cirkulujících v séru a na stanovení biochemických markerů, které jsou v současnosti používány k sledování kostního metabolismu u pacientů s idiopatickou skoliózou. Cílem je srovnání nejen s profilem zdravých jedinců bez degenerativních změn páteře, ale také sledování dynamiky hladin kandidátních molekul a korelaci s klinickým průběhem onemocnění, které umožní nalezení takových biomarkerů, pomocí kterých by bolo možné včas určit riziko progrese onemocnění a adekvátně upravit léčebný postup.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  3 – Good health and well-being Sustainable Development Goal No.  4 – Quality education Sustainable Development Goal No.  5 – Gender equality Sustainable Development Goal No.  10 – Reduced inequalities Sustainable Development Goal No.  17 – Partnerships for the goals

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info