Project information

Project information
Comprehensive genomic profiling in ovarian cancer patients treated with platinumbased chemotherapy: identification of predictive biomarkers and evaluation of the potential of precision oncology approach

Project Identification
NU21-03-00306
Project Period
5/2021 - 12/2024
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Health of the CR
MU Faculty or unit
Central European Institute of Technology
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Medicine
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Science
Cooperating Organization
University Hospital Brno-Bohunice

Karcinom ovaria je nejčastější příčinou úmrtí ze všech gynekologických nádorů. Navzdory senzitivitě většiny nádorů vůči standardně podávané systémové chemoterapii na bázi platiny přichází s primární rezistencí až čtvrtina pacientek, u nichž je podání platinových derivátů zcela neefektivní. Kromě mutací v kódujících oblastech genomu existují další změny jako například fúzní geny, které mohou přispívat ke vzniku primární či získané rezistence a mohou proto spolu s mutacemi sloužit jako prediktivní biomarkery. Přestože jsou známé některé genomové modifikace a imunitní ukazatele odpovědi na léčiva další linie, samotnou rezistenci na platinové deriváty v současnosti účinně predikovat nelze. Cílem této studie je vytvořit komplexní diagnostický algoritmus vhodný pro individualizaci a zefektivnění léčby pacientek s karcinomem ovaria. Identifikované mutace a genomové modifikace asociované se vznikem rezistence k léčbě platinovými deriváty budou dále testovány na modelech organoidů odvozených z nativní nádorové tkáně, krve a ascitu pacientek prospektivně zahrnutých do studie.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  3 – Good health and well-being Sustainable Development Goal No.  4 – Quality education Sustainable Development Goal No.  5 – Gender equality Sustainable Development Goal No.  8 – Decent work and economic growth Sustainable Development Goal No.  9 – Industry, innovation and infrastructure Sustainable Development Goal No.  17 – Partnerships for the goals

Publications

Total number of publications: 5


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info