Project information
Patogeny indukovaná senescence jako spouštěcí faktor Alzheimerovy nemoci (Patogeny u AD)

Project Identification
NU21-08-00373
Project Period
5/2021 - 12/2024
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Health of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine
Cooperating Organization
University Hospital Hradec Králové
St. Anne's University Hospital Brno

Obecným cílem tohoto projektu je na základě studia molekulárních mechnismů vedoucí k tvorbě fenotypu Alzheimerovy choroby vytipovat klinicky-relevantní biomarkery jejího vzniku. Předpokládáme, že infekce mozku patogeny je jedním z počátečních spouštěcích faktorů vedoucích k akumulaci Aβ oligomerů. Po této depozici Aβ následuje indukce buněčné senescence v neuronech a / nebo gliích, které následně prostřednictvím produkce SASP vedou k zánětu, ztrátě neuronů a demenci. Kombinací vzorků od klinicky dobře definovaných pacientů, jedinečného modelu mozkových organoidů založeného na kmenových buňkách a silné odborné znalosti v oblasti neurodiferenciace, stárnutí a SASP, budeme schopni identifikovat nové faktory, které konkrétně přispívají k zahájení AD. Důležité je, že na základě dat z in vitro analýz se zaměříme na identifikaci relevantních biomarkerů, které by mohly být použity k identifikaci zahájení AD z krve nebo z mozkomíšního moku. Protože AD pravděpodobně začíná desetiletí před skutečným projevem choroby, věříme, že studium těchto dvou procesů přispěje k získání znalostí s potenciálním významem pro léčbu pacientů.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  3 – Good health and well-being Sustainable Development Goal No.  4 – Quality education Sustainable Development Goal No.  5 – Gender equality Sustainable Development Goal No.  17 – Partnerships for the goals

Publications

Total number of publications: 4


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info