Project information
Comprehending Canada - online COIL course

Project Identification
MUNI/FF-ELEARN/0196/2021
Project Period
4/2021 - 12/2021
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Cílem projektu je vytvoření online prostředí pro nový intenzivní COIL kurz "Comprehending Canada", který bude zrealizovaný pěti akademiky z různých univerzit (MUNI, Carleton U, St. Michael´s College). Součásní projektu bude vytvoření e-learningové podpory v ELFu, která bude odpovídat sylabu kurzu, který bude vycházet ze zkušeností a zaměření jednotlivých vyučujících. E-learningový kurz bude obsahova různé statické studijní materiály (ve formě PDF souborů), výuková videa, prezentace, diskuzní fóra, ale i odevzdávárny studentských prací. Dalším cílem je vytvoření online výukového prostředí prostřednictvím platformy MS Zoom, které bude co možná nejvíce simulovat reálné podmínky. Jednotliví vyučující budou také využívat MS Office (google docs, google slides, google sheets) ke spolupráci ať už k přípravě syllabu, studijních materiálů, náplně seminářů, tak k hodnocení studentských prací.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info