Project information

České kulturní průmysly před rokem 1959 (CEKUPR)

Project Identification
MUNI/FF-ELEARN/0177/2021
Project Period
4/2021 - 12/2021
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Projekt je cílený na inovaci výuky předmětu Dějiny české kinematografie I, který je součástí kurikula bakalářského studia programu Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury. Primárním cílem kurzu projektu je dosažení interaktivity stávající učebnice, jejíž stávající podoba by byla doplněna o další dobové materiály prostřednictvím rešerší v tisku, audiovizuální materiály a kvízy. Tyto materiály budou následně sloužit i při samotné kontaktní výuce a absolventi kurzu je budou využívat k přípravě na Státní závěrečnou zkoušku.

Publications

Total number of publications: 1


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info