Project information

Centre for support of medical education in the area of medical imaging (Výuka zpracování obrazových dat v medicíně.)

Investor logo
Project Identification
CZ.1.07/2.2.00/07.0022
Project Period
8/2009 - 7/2012
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Institute of Computer Science
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Medicine
Cooperating Organization
Central Military Hospital Praha
Charles University

Seznámit studenty s nejnovějšími technologiemi pro zpracování medicínských obrazových informací(zdokumentované anonymizované obrazové studie z vyšetření CT, rentgen,...)a jejich prostřednictvím jim zprostředkovat odbornou medicínskou problematiku relevantních špičkových pracovišť zdravotnických zařízení.
Připravit a studentům zpřistupnit anonymizované znalostní obrazové databáze doplněné o další faktografické informace s cílem podat ucelený obraz o průběhu nemoci, způsobu a postupu léčby jednotlivého případu a reakci na provedené zákroky, resp. o standardních postupech při léčbě vybrané nemoci.
Specialní aplikace i podpůrné technologie zprosředkují studentům požadovanou kvalitu zpracování obrazových informací a současně zabezpečí ochranu citlivých pacientských dat.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info