Project information

Project information
Study of plant virus propagation during sexual reproduction by light sheet microscopy

Project Identification
8J21AT016
Project Period
1/2021 - 12/2022
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Central European Institute of Technology

Viry představují významné rostlinné patogeny a celosvětové škody v zemědělské způsobené viry jsou odhadovány na 60 miliard dolarů ročně. Na druhou stranu, působení některých virů může být i přínosné. Například virové infekce dávají charakteristiku některým okrasným rostlinám, či mohou navozovat zvýšenou odolnost vůči suchu, mrazu či jiným virovým infekcím. Meristematické bariéry se rutinně využívá k propagaci bezvirové sadby a odvirování kontaminovaných kultivarů, například u brambor či v ovocnářství.

Popsání mechanizmů šíření virů v různých částech rostlin a pochopení, jakým způsobem funguje meristematická bariéra, jsou tedy nejen zajímavé z pohledu poznání obecných biologických procesů, ale mohou také dát podnět k novým strategiím v ochraně rostlin.

Konkrétním přínosem tohoto projektu je vývoj unikátní metody, která umožňuje studium šíření patogenních virů v meristémech a reprodukčních orgánech rostlin. Vědomosti o pohybu virů v rostlině byly doposud získány převážně díky studiu fixovaných neživých preparátů. Mnohé procesy je však třeba poznat v reálném časovém sledu, navíc, některé se dějí v krátkých časových intervalech. Živé zobrazování je proto nezbytnou součástí pochopení detailů biologických procesů. V rámci tohoto projektu spojíme komplementární znalosti, expertízu a technologie vyvinuté v obou zapojených laboratořích k vývoji této unikátní metody. To nám umožní lépe studovat problematiku šíření virů v rostlinách a povede k novým a důležitým poznatkům v této oblasti. Očekáváme, že tato metodologie bude využívána i dalšími výzkumnými týmy a stane se užitečným nástrojem v oblasti zkoumání fytopatologie virů. Toto otevře dveře novým mezinárodním spolupracím.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info