Project information
Podpora nadaných žáků a studentů na Přírodovědecké fakultě MU 2021

Project Identification
0055/7/NAD/2021
Project Period
1/2021 - 12/2021
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Projekt má ambice svými 16 odbornými aktivitami podpořit zájem a motivaci o vzdělávání a vědecké bádání v přírodovědných oborech a matematice a přispět k předávání znalostí a zkušeností mezi VŠ pedagogy a nadanými žáky ZŠ a SŠ. Při realizaci bude postupně rozvíjena síť spolupracujících akademických pracovníků, studentů VŠ, pedagogických pracovníků ZŠ a SŠ a zájemců o vědu, která bude mít za cíl vytvoření prostoru pro průnik přírodovědných vědeckých témat do mimoškolních vzdělávacích aktivit.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info