Project information

Příprava šablon pro sazbu knih a podpůrných tiskovin v TeXu nástrojem Markdown

Project Identification
MUNI/33/0776/2021
Project Period
7/2021 - 12/2021
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Informatics

TeXový balík Markdown vznikl v letech 2015 a 2016 jako výstup projektu MUNI33/122015 oceněného pochvalou. Balík umožňuje autorům připravovat knihy v TeXu s využitím intuitivního odlehčeného značkovacího jazyka Markdown, ale úpravy vzhledu vyžadují programátorskou práci. Cílem navrženého projektu je příprava svobodných open-source šablon pro sazbu knih a podpůrných tiskovin, které autorům umožní měnit vzhled bez programování. Grafický návrh šablon vznikne ve spolupráci s americkým nakladatelstvím Writersglen pro nezávislé autory.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info