Project information

Project information
Příprava šablon pro sazbu knih a podpůrných tiskovin v TeXu nástrojem Markdown

Project Identification
MUNI/33/0776/2021
Project Period
7/2021 - 12/2021
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Informatics

TeXový balík Markdown vznikl v letech 2015 a 2016 jako výstup projektu MUNI33/122015 oceněného pochvalou. Balík umožňuje autorům připravovat knihy v TeXu s využitím intuitivního odlehčeného značkovacího jazyka Markdown, ale úpravy vzhledu vyžadují programátorskou práci. Cílem navrženého projektu je příprava svobodných open-source šablon pro sazbu knih a podpůrných tiskovin, které autorům umožní měnit vzhled bez programování. Grafický návrh šablon vznikne ve spolupráci s americkým nakladatelstvím Writersglen pro nezávislé autory.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  9 – Industry, innovation and infrastructure

Publications

Total number of publications: 1


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info