Project information

Project information
Vzdělávací sady pro osoby se zrakovým postižením

Project Identification
Teiresiás/867/2021
Project Period
6/2021 - 3/2022
Investor / Pogramme / Project type
Other - National
MU Faculty or unit
Support Centre for Students with Special Needs

Vzdělávací sady vychází z původní myšlenky tzv. haptisetů, která tvůrčím a kritickým způsobem reaguje na téměř nekoncepční proud vzniku hmatových děl, jež jsou označována za knihy, byť se skutečnými knihami mají společného velmi málo. Uživatel díla si tak může nejen přečíst velmi pěkně napsanou publikaci, ale i poslechnout čtený text, či se hmatem seznámit s vybranými aspekty daného tématu, které jsou jinými cestami jen obtížně zprostředkovatelné.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info