Project information
Pilíře vzdělávací politiky 21. století

Project Identification
MUNI/FF-ELEARN/0805/2021
Project Period
6/2021 - 12/2021
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Vzdělávací politika jsou povinné (A) kurzy navazujících magisterských programů Pedagogika a Andragogika na Ústavu pedagogických věd. Náš projekt cílí na možnost sdílení svých myšlenek a zdokonalování se v argumentaci. Pro studenty těchto kurzů budou připraveny kromě výukových materiálů také rozšiřující materiály a to v prostředí ELFu, kde studenti dále naleznou diskusní fóra k aktuálním tématům. K těm se budou moci vyjádřit, jelikož ne vždy je na to prostor během přednášek. Hlavním myšlenkám z diskusí bude následně věnována pozornost během následujících přednášek a to pro ukotvení těchto myšlenek v širším kontextu.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info