Project information

Project information
Diagnostika a modelování plazmatu 5

Cílem navrhovaného projektu specifického výzkumu je podpora studentů magisterského a doktorského studia oboru Fyzika plazmatu, kteří se budou podílet na řešení dílčích vědecko-výzkumných úkolů, jimiž se Ústav fyzikální elektroniky a centrum CEPLANT dlouhodobě zabývají. Výsledky jejich práce budou publikovány v mezinárodních časopisech a prezentovány na konferencích a workshopech (v případě, že to bude s ohledem na COVID-19 možné).

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info