Project information
From individual biomolecular complexes to phase-separated molecular clusters (FromComplexesToLLPS)

Project Identification
MUNI/A/1553/2021
Project Period
1/2022 - 12/2022
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Technologický pokrok v elektronové mikroskopii poslední dekády umožňuje studium biomolekul jak coby vitrifikované izolované komplexy tak přímo v jejich přirozeném prostředí ve formě zamražených buněčných lamel. V našem projektu hodláme získat atomární rozlišení proteinových komplexů s krátkými RNA oligonukleotidy a dalšími proteinovými partnery, které se podílí na hydrolytickém štěpení RNA na výsledné 20-30 nukleobázové oligomery. Druhá část projektu bude pokračovat ve studiu fázové separace biomolekul v buňce (liquid-liquid phase separation, LLPS) v rozlišení na jednotlivé molekuly. Výsledky z obou částí projektů jsou publikovatelné v prestižních zahraničních časopisech.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info