Project information
Specifický výzkum v oblastech funkční genomiky a proteomiky (SV-FGP)

Project Identification
MUNI/A/1556/2021
Project Period
1/2022 - 12/2022
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Projekt je určen k podpoře specifického výzkumu studentů v oblastech funkční genomiky a proteomiky. Je zaměřen do oblastí 1) Eukaryotické chromozomy - struktura, evoluce, epigenetické mechanismy a mechanismy udržující stabilitu genomu 2) Biologie telomer 3) Signální dráhy v regulaci vývoje rostlin a jejich adaptaci na stres 4) Molekulární příčiny vrozených poruch. Cílem projektu je integrace hlavních směrů výzkumu realizovaného v rámci závěrečných prací studentů magisterského a doktorského studia v Laboratoři funkční genomiky a proteomiky, NCBR, PřF MU. Rozvíjí prostřednictvím tvůrčí činnosti studentů cíle výzkumných projektů pracovníků, kteří u těchto studentů působí v rolích školitelů a konzultantů..

Publications

Total number of publications: 11


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info