Project information

Vývoj metod a instrumentace pro analýzu biologicky významných látek 2022

Při vývoji nových metod a instrumentace pro analýzu organických sloučenin a biosloučenin budeme vycházet ze spektrometrických, separačních a elektrochemických technik. Využitím vhodné kombinace těchto metod se snažíme dosáhnout vysoké selektivity při zachování nízkých mezí detekce a krátké doby analýzy. Důležitou úlohu hraje zpracování dat včetně chemometrických postupů a modelování.

Publications

Total number of publications: 2


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info