Project information
Studentský výzkum v oblastech environmentální toxikologie v roce 2022

Project Identification
MUNI/A/1365/2021
Project Period
1/2022 - 12/2022
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Projekt specifického výzkumu v roce 2022 podpoří studenty PřF MU – především studenty doktorského programu Životní prostředí a zdraví (Environmental Health Sciences), ale i dalších motivovaných studentů (NMgr a Bc) studentů zapojených do výzkumu na pracovišti RECETOX. Plánované výzkumné aktivity povedou k získání nových vědeckých poznatků v tématech, které studenti rozvíjí – zejména akvatická a terestrická ekotoxikologie, humánní environmentální toxikologie, výzkum mechanismů toxicity látek a směsí, hodnocení osudu a rizik látek v prostředí. Kromě financí studentů pro výzkum (čerpány zejm. jako stipendia, dílčí úvazky pro studenty, přímá podpora výzkumných výdajů) projekt podpoří zapojování studentů do mezinárodní vědecké komunity – např. podpora účasti a prezentací na konferencích (především aktivní prezentace, postery), případných letních školách, mezinárodních workshopech nebo placených webinářích. Výstupy z projektu budou především publikace studentů v zahraničních časopisech s IF, prezentace na konferencích a také realizované studentské projekty (dizertační a diplomové práce).

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  3 – Good health and well-being Sustainable Development Goal No.  4 – Quality education Sustainable Development Goal No.  14 – Life below water Sustainable Development Goal No.  15 – Life on land

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info