Project information
Psychologické aspekty občanství, well-being a důvěry

Project Identification
MUNI/A/1554/2021
Project Period
1/2022 - 12/2022
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Social Studies

Projekt se věnuje zkoumání psychologických procesů, které přispívají k utváření aktivního občanství, well-being a důvěry v různých sociálních kontextech. Zaměřuje se především na adolescenty a mladé dospělé. Hlavní náplň představuje analýza dosud nezpracovaných dat, která byla nasbírána v rámci výzkumných projektů realizovaných na IVDMR FSS MU, a dokončení sběrů dat realizovaných v rámci dizertačních projektů.

Publications

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info