Project information

Výzkum psychoterapie: Metody zkoumání procesu a výsledku

Project Identification
MUNI/A/1187/2021
Project Period
1/2022 - 12/2022
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Social Studies

Projekt sdružuje tři dílčí studie, které spojuje zaměření na metody měření procesu a výsledku v psychoterapii. Cílem první studie je systematicky zmapovat a zhodnotit využívání metod modelování psychoterapeutického procesu jako nelineárního komplexního systému. Druhá studie se pak zaměří na existující kvalitativní či smíšené studie, jež identifikovaly účinky psychoterapie z pohledu samotných klientů, a provede jejich kvalitativní metaanalýzu. Cílem třetí studie je vytvořit přehled dotazníkových metod používaných k měření různých aspektů procesu v individuální psychoterapii z pohledu klienta.

Publications

Total number of publications: 2


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info