Project information
Výzkum psychoterapie: Metody zkoumání procesu a výsledku

Project Identification
MUNI/A/1187/2021
Project Period
1/2022 - 12/2022
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Social Studies

Projekt sdružuje tři dílčí studie, které spojuje zaměření na metody měření procesu a výsledku v psychoterapii. Cílem první studie je systematicky zmapovat a zhodnotit využívání metod modelování psychoterapeutického procesu jako nelineárního komplexního systému. Druhá studie se pak zaměří na existující kvalitativní či smíšené studie, jež identifikovaly účinky psychoterapie z pohledu samotných klientů, a provede jejich kvalitativní metaanalýzu. Cílem třetí studie je vytvořit přehled dotazníkových metod používaných k měření různých aspektů procesu v individuální psychoterapii z pohledu klienta.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  3 – Good health and well-being

Publications

Total number of publications: 7


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info