Project information

Organotypické kultury glioblastomu – personalizované testování protinádorové léčby

Project Identification
MUNI/A/1408/2021
Project Period
1/2022 - 12/2022
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Cílem pilotního projektu je vytvořit model organotypické kultury glioblastomu představující nejnovější 3D model pro testování protinádorové léčby, nejlépe vystihující komplexnost, heterogenitu, mikroprostředí a molekulárně-genetický profil nádoru. Tento model bude následně využit ke studiu nové protinádorové léčby v porovnání se standardní terapií. Dále bude model sloužit ke sledování efektu terapie na expresi biomarkerů potenciálních pro cílenou terapii. Terapeutická odpověď vzorků bude následně korelována s klinickou odpovědí pacienta na terapii.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  3 – Good health and well-being

Publications

Total number of publications: 7


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info