Informace o projektu

Organotypické kultury glioblastomu – personalizované testování protinádorové léčby

Kód projektu
MUNI/A/1408/2021
Období řešení
1/2022 - 12/2022
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta

Cílem pilotního projektu je vytvořit model organotypické kultury glioblastomu představující nejnovější 3D model pro testování protinádorové léčby, nejlépe vystihující komplexnost, heterogenitu, mikroprostředí a molekulárně-genetický profil nádoru. Tento model bude následně využit ke studiu nové protinádorové léčby v porovnání se standardní terapií. Dále bude model sloužit ke sledování efektu terapie na expresi biomarkerů potenciálních pro cílenou terapii. Terapeutická odpověď vzorků bude následně korelována s klinickou odpovědí pacienta na terapii.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info