Project information
Kulturní dějiny piva: role církve

Project Identification
MUNI/A/1400/2021
Project Period
1/2022 - 12/2022
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Důležitým aspektem je návaznost na loňský projekt stejného názvu, který nastínil problematiku piva a pohledu na něj, jakožto kulturní nápoj v rámci humanitních věd. Loňský projekt si kladl za primární cíl zhodnotit možnosti studia daného tématu, letošní je již zaměřen na konkrétně vymezené téma - Kulturní dějiny piva: role církve. Na pivo bude nahlíženo ve spojení s touto institucí a připravované výstupy budou hodnotit vztah mezi církví a výrobou, konzumací a pověstí tohoto nápoje.

Publications

Total number of publications: 23


Previous 1 2 3 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info