Project information

COFOLA 2022 (COFOLA 2022)

Project Identification
MUNI/B/1577/2021
Project Period
1/2022 - 12/2022
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Law

Hlavním posláním konference COFOLA 2022 je podpora mladých vědeckých pracovníků, právních vědců a jejich vědecké práce v oblasti právní vědy a právní praxe. Právnická fakulta se tradičně snaží umožnit doktorandům a mladým vědcům prezentovat výsledky jejich vědecké činnosti na veřejnosti, ovšem v přívětivém prostředí „doktorandské“ konference. Tuto možnost nevyužívají pouze studenti doktorského studia či mladí akademičtí pracovníci, ale také studenti magisterští, kteří se tím zapojují do vědecké činnosti ještě před případným zahájením studia v doktorských studijních programech, a mimo jiné zvyšují svoji šanci na přijetí do doktorského studia. Přednášejícími na konferenci jsou nejen doktorští studenti, ale i odborníci z praxe. Přínosem konference je propojování akademického prostředí s praxí.V případě, že nebude možné konferenci uskutečnit v prezenční formě a tato skutečnost bude známa dostatečně dopředu, zrealizují organizátoři online konferenci jako v roce 2021. Primárním zájmem však je tuto konferenci uskutečnit prezenčně a to v Univerzitním centru v Telči.

Publications

Total number of publications: 2


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info