Project information
Žalobní typy ve správním soudnictví - aktuální otázky II

Project Identification
MUNI/A/1444/2021
Project Period
1/2022 - 12/2022
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Law

Jedním z nejvýznamnějších zákonů v oblasti domácího správního práva je soudní řád správní (zákon č. 150/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů), který představuje základ pro soudní ochranu subjektivních práv ve veřejné správě. S blížícím se dvacátým rokem účinnosti tohoto zákona lze ovšem sdílet určité pochybnosti nad způsobem zakotvení "základních" žalobních typů, jejichž prostřednictvím je z naprosté většiny realizováno domácí správní soudnictví. Cílem navrženého projektu je - na půdorysu odborné monografie - identifikovat a rozpracovat některá významná úskalí ("aktuální otázky") současného pojetí žalobních typů podle soudního řádu správního, a to jako možná východiska pro širší odbornou diskuzi nad budoucí podobou tohoto klíčového zákona.

Publications

Total number of publications: 15


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info