Project information

Právo a politika

Project Identification
MUNI/A/1439/2021
Project Period
1/2022 - 12/2022
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Law

Projekt si klade za cíl zapojit studující doktorského a magisterského studia do analýzy a do diskuse témat souvisejících se vztahem práva a politiky, a to z různých úhlů pohledu, v závislosti na tématech disertačních a diplomových prací členstva týmu.

Každá z osob zapojená do projektu se ve své kvalifikační práci věnuje tématu, které lze vztáhnout k tématu práva a politiky. Projekt nemá ambici produkovat komplexní výsledky, neboť se jedná o velice široké téma, které v průběhu jednoho roku pokryjeme pouze částečně. Cílem je vést studenty k samostatné i týmové vědecké práci. Tento model (spolu)práce se nám již osvědčil v minulém akademickém roce a rádi bychom na něj plynule navázali.

Publications

Total number of publications: 9


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info