Project information

Threat or Opportunity for the Welfare State? Social Policy in Central Europe under the Shadow of COVID-19

Investor logo
Project Identification
GA22-18316S
Project Period
1/2022 - 12/2024
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Social Studies

Projekt bude analyzovat změny v sociální politice během pandemie srovnáním tří středoevropských postkomunistických zemí (Česká republika, Maďarsko a Slovensko) a zkoumat, které z nich jsou dočasné a které trvalejší. Bude například zkoumat, zda rostoucí důraz na práci z domova bude permanentní a změní způsob kombinace rodiny a zaměstnání či zda režimy práce se vrátí k “normálu”, jakmile většina populace bude proočkována. Bude také zkoumat, jak tyto změny ovlivní dlouhodobou transformaci sociálních států v Evropě. Konečně bude projekt usilovat o vysvětlení důvodů způsobujících rozdíly ve změnách sociálních politik.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info