Project information

Genetic and epigenetic consequences of chromosome editing in Arabidopsis thaliana model plant

Investor logo
Project Identification
GA22-04364S
Project Period
1/2022 - 12/2024
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Central European Institute of Technology

Současné metody cílené editace genomů jsou využívány v rostlinném výzkumu s cílem získat odrůdy s výhodnými fenotypovými vlastnostmi. S využitím systému CRISPR/Cas9 byly získány rostliny Arabidopsis thaliana s translokovanými konci chromosomových ramen. Naše předběžné pokusy ukázaly, že v T4 generaci se vyskytli jedinci s výraznými fenotypovými defekty, přičemž všechny analyzované rostliny v předchozích generacích byly standardního fenotypu. Tento modelový systém umožňuje studium dlouhodobých důsledků reorganizace chromozomů pro fenotyp rostlin a organizaci chromatinu v jádře. Navrhujeme studovat expresi genů a strukturu chromatinu v rostlinách s translokovanými konci chromozomů a rozdílným fenotypem. Analýza telomer na specifických ramenech chromozomů bude využita k řešení přetrvávající záhady v biologii chromosomů – jaký mechanismus určuje specifickou délku telomer na jednotlivých ramenech chromozomů. Výstupy projektu budou užitečné pro aplikaci metod editace genomů a chromosomů ve šlechtitelských programech.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  4 – Quality education Sustainable Development Goal No.  5 – Gender equality Sustainable Development Goal No.  15 – Life on land

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info