Project information

Parental senescence effects and their mechanisms in a short-lived vertebrate

Investor logo
Project Identification
GA22-21198S
Project Period
1/2022 - 12/2024
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Central European Institute of Technology
Cooperating Organization
Institute of Vertebrate Biology of the ASCR, v. v. i.

Stárnutí je jedním z nejvíce studovaných fenoménů živých organismů. Pouze teprve začínáme posuzovat stárnutí v jeho mnohorozměrnosti a jeho možný dopad na další generace. Souvislost mezi stárnutím rodičů a úspěšností jejich potomstva napříč živočišnou říší zdaleka není jednoznačný. Nás zajímá, jaká je role rodičovského stárnutí v evoluci a chceme porozumět mechanismům jeho přenosu. V navrhovaném projektu proto plánujeme otestovat vliv rodičovského stárnutí a určit způsoby jeho přenosu na potomstvo u krátkověkého obratlovce bez rodičovské péče. Navrhujeme k tomu využít celostní přístup, který porovná chronologický
věk rodičů s biologickým pomocí průběžně měřeného fenotypu rodičů a buněčných markerů. Následně otestujeme dopad stáří rodičů na životaschopnost jejich potomstva. Zaměříme se především na možný přenos negativního vlivu prostřednictvím dvou buněčných markerů – délky telomer a DNA methylaci. Navrhovaný projekt vychází z poznatků důkladně prostudovaného
modelového organismu (halančíka tyrkysového) a posouvá výzkum stárnutí novým směrem k mezigeneračnímu přenosu vlivů stárnutí.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  3 – Good health and well-being Sustainable Development Goal No.  4 – Quality education Sustainable Development Goal No.  14 – Life below water

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info