Project information
Vliv sociální izolace na remodelaci myokardu – úloha sigma 1 receptorů

Project Identification
MUNI/11/SUP/09/2022
Project Period
1/2022 - 12/2022
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Populační longitudinální studie ukazují, že míra sociální izolace silně koreluje se zvýšeným rizikem vzniku kardiovaskulárních nemocí. Molekulární mechanismy odpovědné za zvýšení kardiovaskulárního rizika zůstávají nejasné. Jako jeden z nadějných molekulárních cílů pro studium a možné ovlivnění rozvoje myokardiální remodelace se jeví sigma 1 receptor. Cílem projektu je zejména zavést a validovat nový model myokardiální remodelace indukovaný podvazem aorty u potkana a zjistit vliv sociální izolace potkanů na expresi sigma 1 receptorů a progresi myokardiální remodelace. Navrhovaný projekt přispěje k rozvoji spolupráce pracoviště žadatele s Ústavem přístrojové techniky AV ČR, zvýší tak šanci na získání kvalitních dat a zlepší úspěšnost grantové aplikace.

Publications

Total number of publications: 8


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info