Project information

Project information
Alternativní přístupy v hodnocení mužské reprodukční toxicity chemických směsí bez využití zvířat

Investor logo
Project Identification
GA22-30004S
Project Period
1/2022 - 12/2024
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Existují důkazy ukazující nepříznivé trendy v mužském reprodukčním zdraví, včetně neplodnosti a rakoviny varlat. Chemikálie narušující endokrinní systém (EDC) jsou diskutovány jako jedna z hlavních příčin těchto škodlivých účinků. Lidé jsou obvykle exponováni více chemikáliím najednou. Účinky směsí látek na mužské reprodukční zdraví však nejsou moc prostudovány. Dle naší hypotézy EDC směsi přispívají k nepříznivým trendům v reprodukčním zdraví mužů tím, že ovlivňují somatické testikulární Leydigovy buňky a jejich klíčové funkce. Projekt bude kombinovat 1) přístup stanovující toxicitu celé reálné směsi látek, 2) koncept drah škodlivých účinků (AOP), 3) in vitro modely Leydigových buněk včetně lidských a pokročilých třírozměrných (3D) modelů a 4) in vitro toxikokineticku pro lepší kvantitativní extrapolaci in vitro dat na in vivo situaci. Navrhovaný projekt přispěje k vývoji nové generace hodnocení reprotoxicity u mužů bez nutnosti použití zvířat a poskytne nové podpůrné důkazy o spojitosti mezi reálnou expozicí EDC směsím a narušením mužského reprodukčního zdraví.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  3 – Good health and well-being

Publications

Total number of publications: 3


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info