Project information

Alternatívne prístupy k tvorbe investičného portfólia

Project Identification
MUNI/A/1069/2021
Project Period
1/2022 - 12/2022
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Economics and Administration

Hlavným zamerením a cieľom tohto projektu bude skúmanie závislostí finančných aktív, primárne kvantilových závislostí, k čomu budú využité moderné metódy ako ES, Quantilogram alebo kvantilová koherencia a ich následná možná aplikácia ako alternatívnych metód v tvorbe portfólia. Potrebné dáta budú získané z terminálu Bloomberg, prípadne Yahoo finance.

Publications

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info