Project information
Investiční aspekty udržitelných financí

Project Identification
MUNI/A/1039/2021
Project Period
1/2022 - 12/2022
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Economics and Administration

Navrhovaný projekt se bude zabývat aktuálními výzkumnými tématy jež se týkají investičních aspektů udržitelných financí. Cílí tak na dynamicky se rozvíjející oblast s řadou otevřených výzkumných otázek - jak ve směru hodnocení udržitelnosti pomocí konceptu ESG, tak z pohledu dopadu udržitelnosti na charakteristiky investičních aktiv. Výzkum v oblasti udržitelných financí pro svou novost vyžaduje propojení současných výzkumných přístupů a metod. Základním zdrojem dat jsou data tržní (např. z terminálu Bloomberg), na úrovni individuálních investorů je vhodné doplnit daty získanými z experiemntálních zkoumání či daty z alternativních zdrojů.

Publications

Total number of publications: 2


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info