Project information

Inteligentní back office

Investor logo
Project Identification
CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0026711
Project Period
7/2021 - 5/2023
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Industry and Trade of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Informatics
Cooperating Organization
Dactyl Group s.r.o.
Gauss Algorithmic, a.s.

Cílem projektu je vývoj moderního inovativního řešení pro elektronické zpracování a kontrolu finančních dokumentů za použití pokročilých nástrojů umělé inteligence. Výstupem projektu bude software využívaný v licencované webové službě. Vlastní řešení partneři vystaví na následujících komponentách: a) na unikátním propojení metod zpracování obrazu a přirozeného jazyka; b) na modelování jazyka; c) na pokročilých nástrojích pro extrakci textu z dokumentu s využitím neuronových sítí; d) na klasifikátoru pro přesnou kategorizaci zpracovávaných dokumentů; e) na automatizovaném detektoru nestandardních entit ve finančních dokumentech/ operacích, opřených o neuronovou architekturu tzv. „transformerů“; f) na navrženém a natrénovaném rekurentním modelu pro určení vztahů mezi dokumenty; a v neposlední řadě na g) nástroji pro validaci dokumentu a detekci anomálií s využitím vybraných statistických modelů. Zajímavým prvkem systému bude h) „doporučovač”, který uživateli poskytne radu pro další kroky v rámci prováděných pracovních úkonů. Funkční nadstavbou se stane i) přehledné grafické prostředí (dostupné z běžného internetového prohlížeče), které poskytne výstupy ve formě přehledných a snadno upravitelných „Business Intelligence“ reportů. V souladu s mezinárodní ambicí bude mít vyvíjené řešení podporu multijazyčnosti.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  9 – Industry, innovation and infrastructure Sustainable Development Goal No.  12 – Responsible consumption and production

Publications

Total number of publications: 1


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info