Informace o projektu

Inteligentní back office

Logo poskytovatele
Kód projektu
CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0026711
Období řešení
7/2021 - 5/2023
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta informatiky
Spolupracující organizace
Dactyl Group s.r.o.
Gauss Algorithmic, a.s.

Cílem projektu je vývoj moderního inovativního řešení pro elektronické zpracování a kontrolu finančních dokumentů za použití pokročilých nástrojů umělé inteligence. Výstupem projektu bude software využívaný v licencované webové službě. Vlastní řešení partneři vystaví na následujících komponentách: a) na unikátním propojení metod zpracování obrazu a přirozeného jazyka; b) na modelování jazyka; c) na pokročilých nástrojích pro extrakci textu z dokumentu s využitím neuronových sítí; d) na klasifikátoru pro přesnou kategorizaci zpracovávaných dokumentů; e) na automatizovaném detektoru nestandardních entit ve finančních dokumentech/ operacích, opřených o neuronovou architekturu tzv. „transformerů“; f) na navrženém a natrénovaném rekurentním modelu pro určení vztahů mezi dokumenty; a v neposlední řadě na g) nástroji pro validaci dokumentu a detekci anomálií s využitím vybraných statistických modelů. Zajímavým prvkem systému bude h) „doporučovač”, který uživateli poskytne radu pro další kroky v rámci prováděných pracovních úkonů. Funkční nadstavbou se stane i) přehledné grafické prostředí (dostupné z běžného internetového prohlížeče), které poskytne výstupy ve formě přehledných a snadno upravitelných „Business Intelligence“ reportů. V souladu s mezinárodní ambicí bude mít vyvíjené řešení podporu multijazyčnosti.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  9 – Průmysl, inovace a infrastruktura Cíl udržitelného rozvoje č.  12 – Odpovědná spotřeba a výroba

Publikace

Počet publikací: 1


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info