Project information

Project information
Indication criteria of volume reducing lung parenchyma operations in patients with emphysema

Project Identification
IZ4232
Project Period
1/1997 - 1/1998
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Health of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine
Cooperating Organization
University Hospital Brno-Bohunice

Zavedení komplexu péče (diagnostické i terapeutické) do klinické praxe, včetně stanovení indikačních kritérií pro obecně platný postup. Rozšířit dosud dostupné terapeutické možnosti operačním výkonem redukujícím objem plicní tkáně a zvládnout náročnou pooperační péči.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info