Project information

Project information
Sociální bezpečí na českých vysokých školách v kontextu akademické etiky

Projekt se zaměřuje na posilování institucionálních mechanismů, které podpoří bezpečné prostředí pro studium, výuku, výzkum a další činnosti na veřejných vysokých školách. „Sociální bezpečí“ přitom vnímá jako zastřešující koncept, jehož podstatou je aktivní budování pozitivního společenského klimatu institucí, v němž jsou oceňovány hodnoty kolegiality, otevřenosti, respektu a pozornosti vůči všem členům akademické komunity (studentům, akademikům, dalším zaměstnancům i návštěvníkům) a odmítány projevy nežádoucího chování typu sexuálního obtěžování, diskriminace, zastrašování, agrese, šikany atd. V zájmu o etické aspekty fungování vysokých škol projekt volně navazuje na dva předchozí projekty, které se věnovaly specificky prevenci plagiátorství ve studentských pracích (2020) a nově se objevujícím etickým výzvám v souvislosti s vynuceným přechodem vysokých škol do on-line režimu (2021).

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info