Project information
ProstaPilot. Prostate cancer screening with abbreviated MRI protocol

Project Identification
NU22-09-00539
Project Period
5/2022 - 12/2025
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Health of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine
Other MU Faculty/Unit
Central European Institute of Technology
Cooperating Organization
Masaryk Memorial Cancer Institute Brno

Karcinom prostaty patří k nejčastějším onkologickým onemocněním u mužů, incidencí a mortalitou srovnatelný s karcinomem prsu u žen. Ne všechny nádory mají potenciál způsobit zdravotní újmu, tyto klinicky nesignifikantní nádory tvoří výrazný a s věkem rostoucí podíl. Detekce nesignifikantních nádorů zatěžuje zdravotnický systém i pacienta péčí bez pozitivního vlivu na jeho zdraví. V současné praxi prováděné preventivní vyšetření prostatického specifického antigenu (PSA) v séru neumožňuje odlišit benigní hyperplazii a nesignifikantní karcinom od klinicky významného nádoru, nehodí se tak pro účely celoplošného screeningu.
Magnetická rezonance je dle platných doporučení indikována pouze u pacientů se zvýšeným rizikem karcinomu za účelem jeho detekce nebo stagingu po proběhlé biopsii, pro screening se neužívá. Dle recentních studií byl v běžné populaci pomocí magnetické rezonance zachycen zvýšený podíl signifikantních karcinomů oproti screeningu na základě PSA, zároveň bylo zachyceno méně klinicky nevýznamných nádorů. Ve screeningu je užíván zkrácený protokol vyšetření bez kontrastní látky (biparametrická magnetická rezonance) s nižšími náklady na jedno vyšetření, umožňující zároveň zvýšit počet vyšetřených pacientů i komfort pacienta.
Hlavním úkolem projektu je posoudit přínos zobrazovací metody ve screeningu klinicky významného karcinomu prostaty a ověřit publikované výsledky v české populaci, nově také rozšířit model screeningu o provedení druhého kola vyšetření a další laboratorní markery. Druhotným cílem je navrhnout následnou studii s větším počtem účastníků umožňující statistické vyhodnocení, obdobně jako u úspěšně realizovaného screeningu karcinomu prsu.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  3 – Good health and well-being Sustainable Development Goal No.  4 – Quality education Sustainable Development Goal No.  5 – Gender equality Sustainable Development Goal No.  8 – Decent work and economic growth Sustainable Development Goal No.  17 – Partnerships for the goals

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info