Project information

Testování biomateriálů potencionálně využitelných pro krytí chronických ran

Project Identification
MUNI/C/0079/2022
Project Period
3/2022 - 2/2023
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Tento projekt je zaměřen na in vitro testování nově vyvíjených aktivních biomateriálů, potencionálně využitelných pro krytí chronických ran. Studovány budou nanovlákenné membrány z polykaprolaktonu pokryté vrstvou polymeru deponovaného pomocí plazmového vývoje, na který jsou navázány nanočástice ligninu. Sledovány budou především změny cytokinetických parametrů kožních buněk v reakci na přítomnost biomateriálu, dále pak pro účely dalšího testování bude zavedena kokultura více buněčných typů s cílem vytvořit in vitro model kůže. Součástí práce bude také porovnání vlastností a účinnosti tohoto nového typu obvazového materiálu s komerčně dostupnými variantami obvazů.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info