Project information

Aktuální výzvy učitelské profese v České republice

Project Identification
MUNI/A/1397/2021
Project Period
1/2022 - 12/2022
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Education

Předmětem specifického výzkumu je nahlížení na učitele z perspektivy různých výzev, kterým čelí. Výzkumné zaměření projektu reaguje na vznikající kompetenční rámec učitele v České republice a profesionalizaci učitelské profese - reformu pregraduální přípravy učitelů. Kromě specificky vybraných kompetencí se zabývá též celospolečensky rezonujícími problémy. Sleduje implementaci gamifikace do e-learningového učení ve výuce studentů učitelství jako přípravu na nově přidanou digitální kompetenci v RVP ZV. Zkoumá profesní identitu učitele alternativní školy, self-efficacy a prestiž učitelské profese stejně jako well-being učitelů a práci s well-beingem jejich žáků.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  4 – Quality education

Publications

Total number of publications: 18


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info