Informace o projektu
Aktuální výzvy učitelské profese v České republice

Kód projektu
MUNI/A/1397/2021
Období řešení
1/2022 - 12/2022
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta

Předmětem specifického výzkumu je nahlížení na učitele z perspektivy různých výzev, kterým čelí. Výzkumné zaměření projektu reaguje na vznikající kompetenční rámec učitele v České republice a profesionalizaci učitelské profese - reformu pregraduální přípravy učitelů. Kromě specificky vybraných kompetencí se zabývá též celospolečensky rezonujícími problémy. Sleduje implementaci gamifikace do e-learningového učení ve výuce studentů učitelství jako přípravu na nově přidanou digitální kompetenci v RVP ZV. Zkoumá profesní identitu učitele alternativní školy, self-efficacy a prestiž učitelské profese stejně jako well-being učitelů a práci s well-beingem jejich žáků.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  4 – Kvalitní vzdělání

Publikace

Počet publikací: 19


Předchozí 1 2 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info