Project information
Postoje učitelů hudební výchovy na ZŠ a SŠ ve Velké Británii a Nizozemsku k lidové hudbě (PuHV ZSaSSvVBaNkLH)

Project Identification
MUNI/A/1516/2021
Project Period
1/2022 - 12/2022
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Education

Hudební zájmy a aktivity současné mládeže jsou ve velké míře ovlivněny působením masmediálních prostředků, na jejichž základě nejmladší generace inklinuje k preferování různých žánrů populární hudby. Tento aspekt proniká i do školní hudební výchovy. Učitelé musí vyvíjet neustále nové způsoby motivace, jak žáky zaujmout při aplikaci umělecké
a tradiční lidové hudby do výuky. Hudební umění však tvoří nejrůznější heterogenní projevy
a s touto skutečností je třeba v hudební edukaci počítat. Východiskem hudební pedagogiky
a rozvoje hudebních schopností žáků v českých školách jsou lidové písně, třebaže jejich využívání v současné době má jiný charakter, než tomu bylo dříve. Míra a způsoby uplatňování lidové hudby v hudební výchově na základních a středních školách v České republice byla již v minulých dvou letech sledována v rámci specifického výzkumu. Na základě zjištěných informací byl vytvořen obraz o současném stavu v českých školách. Katedra hudební výchovy je institucionálním členem Evropské asociace pro hudební výchovu (EAS) a mohla by svými dosavadními empirickými poznatky přispět k orientaci v rámci širšího evropského prostoru. Metoda kvantitativního a kvalitativního výzkumu, který byl na KHV realizován v letech 2019-2021, bude nejdříve aplikována na podmínky hudebního školství ve Velké Británii a Holandsku. Zkušenosti z těchto zemí mohou být postupně aplikovány na další země Evropské unie.

Publications

Total number of publications: 5


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info