Project information

Project information
Pedagogika rodiny a také v předškolním období

Project Identification
MUNI/FF-ELEARN/0042/2022
Project Period
2/2022 - 12/2022
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Projekt je zaměřen aktualizaci a zlepšení interaktivní e-learningové podpory pro studenty kurzů Pedagogika rodiny a Předškolní pedagogika. Hlavním cílem projektu je pracovat s ELFovou podpory pro oba obou kurzů a na základě nově aktualizovaných sylabů a zpětné vazby studentů tyto ELF kurzy aktualizovat. Konkrétně se jedná o aktualizaci a úpravu interaktivního prostředí pro studenty, které bude doplňovat jejich online či prezenční výuku. Studenti budou moci v ELFových kurzech např. najít potřebné zdroje a aktivně diskutovat nad tématy. Sami studenti tak budou moci do ELFového kurzu přispívat a nikoliv zde pouze odevzdávat seminární úkoly.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info