Project information

Regionální směsi osiv jako účinný nástroj ochrany diverzity lučních biotopů

Project Identification
3211100009
Project Period
4/2022 - 4/2024
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of the Environment of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Science
Cooperating Organization
Český svaz ochránců přírody
University of South Bohemia České Budějovice
Czech Union for Nature Conservation
Agrostis Trávníky, s.r.o.
ZO ČSOP Vlašim
Western Norway University of Applied Sciences
Bratislavské regionálne ochranárske združenie/BROZ

Travní porosty patří v Evropě k jedněm z druhově nejpestřejších společenstev. Přitom většina z nich vznikla a je udržována lidskou činností. Projekt je zaměřen na rozvoj technologií, které se zabývají obnovou degradovaných lučních porostů a zakládáním nových druhově bohatých trávníků pomocí dvou metod. První představuje osev regionálními směsmi získanými vyčesáváním původních druhově bohatých porostů, druhou metodou je přenos zeleného sena z dobře zachovalých porostů v okolí obnovovaných lokalit. Jen takto lze zajistit, že vyseté/přenesené druhy budou nejlépe přizpůsobeny lokálním podmínkám prostředí a nebude ohrožen místní genofond.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info