Informace o projektu
Regionální směsi osiv jako účinný nástroj ochrany diverzity lučních biotopů

Kód projektu
3211100009
Období řešení
4/2022 - 4/2024
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo životního prostředí ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Spolupracující organizace
Český svaz ochránců přírody
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Český svaz ochranců přírody ZO 58/6 Bílé Karpaty
Agrostis Trávníky, s.r.o.
ZO ČSOP Vlašim
Western Norway University of Applied Sciences
Bratislavské regionálne ochranárske združenie/BROZ

Travní porosty patří v Evropě k jedněm z druhově nejpestřejších společenstev. Přitom většina z nich vznikla a je udržována lidskou činností. Projekt je zaměřen na rozvoj technologií, které se zabývají obnovou degradovaných lučních porostů a zakládáním nových druhově bohatých trávníků pomocí dvou metod. První představuje osev regionálními směsmi získanými vyčesáváním původních druhově bohatých porostů, druhou metodou je přenos zeleného sena z dobře zachovalých porostů v okolí obnovovaných lokalit. Jen takto lze zajistit, že vyseté/přenesené druhy budou nejlépe přizpůsobeny lokálním podmínkám prostředí a nebude ohrožen místní genofond.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info