Project information
Akumulace v textilu a uvolňování při praní jako emisní cesta pro aromatické aminy z vnitřního prostředí do odpadních a povrchových vod

Project Identification
GF22-06020K
Project Period
7/2022 - 6/2025
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Science
Cooperating Organization
Helmholtz Zentrum für Umweltforschung GmbH-UFZ

Vnitřní prostředí obsahuje řadu znečišťujících látek emitovaných z materialů nebo v důsledku lidských činností. Mnoho z těchto látek může po jejich vstupu do vodního cyklu představovat riziko pro vodní ekosystémy. Předpokládáme, že aromatické aminy (AA) emitované z vnitřního prostředí významně přispívají k výskytu AA a související mutagenitě v povrchových vodách přijímajících tyto emise. Společný česko-německý projekt prozkoumá transportní cestu AA od jejich emisí do vnitřního prostředí, přes adsorpci z vnitřního ovzduší nebo depozci v prachu na textil, dále pak uvolňování do pracích vod, přes proces čištění komunálních odpadních vod až do útvarů povrchových vod, kam jsou odpadní vody vypoušťeny. Toho bude dosaženo využitím nových monitorovacích a instrumentálních metod specifických pro analýzu AA s cílem charakterizace složení směsí AA v různých matricích v porovnání s jejich zdroji, a aplikaci k charakterizaci sorpce AA do textílií, vypouštění AA do pracích vod a osudu AA v procesu čištění vod. Cílem je identifikovat klíčové látky, které způsobují mutagenní aktivitu v recipientu.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  3 – Good health and well-being

Publications

Total number of publications: 1


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info