Informace o projektu

Informace o projektu
Akumulace v textilu a uvolňování při praní jako emisní cesta pro aromatické aminy z vnitřního prostředí do odpadních a povrchových vod

Kód projektu
GF22-06020K
Období řešení
7/2022 - 6/2025
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Spolupracující organizace
Helmholtz Zentrum für Umweltforschung GmbH-UFZ

Vnitřní prostředí obsahuje řadu znečišťujících látek emitovaných z materialů nebo v důsledku lidských činností. Mnoho z těchto látek může po jejich vstupu do vodního cyklu představovat riziko pro vodní ekosystémy. Předpokládáme, že aromatické aminy (AA) emitované z vnitřního prostředí významně přispívají k výskytu AA a související mutagenitě v povrchových vodách přijímajících tyto emise. Společný česko-německý projekt prozkoumá transportní cestu AA od jejich emisí do vnitřního prostředí, přes adsorpci z vnitřního ovzduší nebo depozci v prachu na textil, dále pak uvolňování do pracích vod, přes proces čištění komunálních odpadních vod až do útvarů povrchových vod, kam jsou odpadní vody vypoušťeny. Toho bude dosaženo využitím nových monitorovacích a instrumentálních metod specifických pro analýzu AA s cílem charakterizace složení směsí AA v různých matricích v porovnání s jejich zdroji, a aplikaci k charakterizaci sorpce AA do textílií, vypouštění AA do pracích vod a osudu AA v procesu čištění vod. Cílem je identifikovat klíčové látky, které způsobují mutagenní aktivitu v recipientu.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  3 – Zdraví a kvalitní život

Publikace

Počet publikací: 1


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info