Project information
Národní institut pro výzkum socioekonomických dopadů nemocí a systémových rizik (SYRI)

Investor logo
Project Identification
LX22NPO5101
Project Period
6/2022 - 12/2025
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Rector's Office
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Medicine
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Arts
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Law
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Social Studies
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Science
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Education
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Economics and Administration
Cooperating Organization
The Academy of Sciences of the Czech Republic
Charles University

Cílem projektu SYRI je zvýšení schopnosti výzkumných kapacit reagovat na aktuální trendy a potřeby ve VaVaI v návaznosti na výskyt závažných chorob a dopady rizik s nimi spojenými vytvořením a etablováním národní vědecké autority ve vybrané prioritní oblastí VaVaI, jíž jsou specifické společenskovědní disciplíny cíleně zaměřené na sociální a ekonomické dopady systémových zdravotních rizik, zahrnujících obdobná rizika pandemií typu covid-19.

V rámci SYRI dojde k vytvoření silného konsorcia tří institucí, na jejichž půdě se realizuje špičkový sociálně vědní výzkum v řadě disciplín (ekonomie, pedagogika, sociologie, psychologie, právní věda, politologie, mediální studia, sociální geografie, veřejné zdraví), jejichž propojení umožní vytváření nového vědění, které bude mít jednak excelentní vědeckou úroveň, jednak bude prakticky využitelné v oblasti fungování veřejné správy, komunikace veřejné správy s veřejností a chování společnosti v situacích zdravotního ohrožení, efektivity zdravotní péče, životního stylu a jiných sociálně-ekonomických determinant zdravotních rizik i obnovy hospodářství po zdravotních či bezpečnostních krizích z hlediska hospodářské politiky, trhu práce a nezaměstnanosti, lidského kapitálu a vzdělávání nebo řešení nárůstu chudoby.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  3 – Good health and well-being Sustainable Development Goal No.  4 – Quality education Sustainable Development Goal No.  10 – Reduced inequalities

Publications

Total number of publications: 107


Previous 1 4 5 6 7 8 11 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info