Project information
Klimatické změny (Klimazměny)

Project Identification
MUNI/CORE/1572/2021
Project Period
1/2022 - 12/2022
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Problematika klimatických změn se dotýká velkého množství oborů – přírodovědných, sociálních i technických a studenti se během svého studia s tímto více než aktuálním tématem téměř jistě setkají. Proto by bylo přínosné, aby získali o tématu komplexnější představu a poté mohli své poznatky rozvíjet takovým směrem, kterým se bude ubírat jejich studium. Kromě využití nově nabytých a praktických vědomostí v dalším studiu je budou moci zužitkovat i v osobním životě během svých každodenních i životních rozhodnutí. Současné změny klimatu se dotýkají každého z nás a orientace v této problematice by měla proto být jednou z kompetencí absolventů Masarykovy univerzity.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info