Project information
Planetární průmyslové zdroje, jejich limity a rizika (zdroje)

Project Identification
MUNI/CORE/1582/2021
Project Period
1/2022 - 12/2022
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Navrhovaný předmět se snaží zacelit trhlinu ve všeobecném vzdělání a obecném pochopení potřeb zejména nerostných zdrojů pro existenci lidské populace. Protože od prvopočátků rozvoje lidské společnosti jsou geologické zdroje základním kamenem udržení tohoto rozvoje, je třeba připomenout dopady a interakce využívání zdrojů nejen na geosféry planety, ale i na další oblasti kulturní společnosti (sociální, ekonomická). Kultura lidské společnosti se nerozvíjí v souladu s potřebami a vývojem prostředí na planetě. Usilovná snaha dohledávání zásob a ložisek surovin, jako důsledek potíží s nedostatkem surovin, energií a zdrojů vede mnohdy k drancování zdrojů, střetům zájmů a k porušení rovnováhy přírodních systémů. Na druhé straně budou materiály a suroviny potřeba i v budoucnosti. Bude nutné najít řešení. Tento kontra produktivní vztah bude třeba dát do souladu za přispění nejrůznějších znalostí a inovací z oblasti lidských činností a zkušeností. Tím se vlastně dotýká každého z nás, každého člověka na planetě, protože jde o základní materiální součást konceptu udržitelného rozvoje.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info